PODZIĘKOWANIE

30.09.2017

 

     W dniach 29 – 30 września 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie brał udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”.

     W tych dniach wolontariusze z klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Ryjewie oraz z klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie zbierali artykuły spożywcze w marketach Netto i Polomarket.

     W ciągu tych dwóch dni zebrano 387 kilogramów żywności.

     Specjalne podziękowania za pomoc w zbiórce należą się p. Annie Ostrowskiej i jej uczniom: Zuzannie Posim, Katarzynie Mucha, Dominice Mucha, Michałowi Falkiewicz, Maksymilianowi Rzeszutek, Mateuszowi Mączyńskiemu oraz opiekunom sztumskiej młodzieży p. Ewie Adamskiej i p. Andrzejowi Omieczyńskiemu.


czytaj dalej...

INFORMACJA

07.09.2017

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie świadczenia wychowawcze, czyli Program 500+, otrzymywały 444 rodziny. Na nowy okres zasiłkowy (wg danych na dzień 31.08.2017 r.) wpłynęło 391 wniosków. W przypadku zasiłków rodzinnych świadczenia pobierały 254 rodziny....


czytaj dalej...

Rozliczenie z Bankiem Żywności w Tczewie

09.06.2017

W ramach podpisanej w dniu 16 sierpnia 2016 r. umowy z Bankiem Żywności w Tczewie w okresie od września 2016 r. do maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie otrzymał 33 tony artykułów spożywczych o łącznej wartości 150.669,- zł. Pomoc tą przekazano dla 706...


czytaj dalej...

Najważniejsze wydatki w 2016 roku

19.01.2017

I  n  f  o  r  m  a  c  j  a dotycząca wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.     B U D Ż E T     Z L E C O N...


czytaj dalej...

Warsztaty kulinarne

12.01.2017

Spotkanie dla osób korzystających z Programu POPŻ Dnia 16 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie odbędą się warsztaty kulinarne dla osób objętych programem PO PŻ. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze...


czytaj dalej...

Świąteczna Zbiórka Żywności 2016

17.11.2016

W dniach 25 – 26 listopada 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie wraz z Bankiem Żywności w Tczewie brali udział w programie „Świąteczna zbiórka żywności”. W tych dniach wolontariusze z Ryjewa, Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz Zespołu Szkół...

czytaj dalej...