DOBRY START

11.12.2019

Program "Dobry stary" W ramach programu "Dobry Start", czyli 300+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listoada 2019 r. rozpatrzono wnioski 504 rodzin i wypłacono świadczenia dla 764 dzieci.


czytaj dalej...

DOBRY START - czyli 300+

12.09.2019

PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU WNIOSKU

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.


czytaj dalej...

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500+

17.06.2019

Wnioski o świadczenie „500 +” na nowy okres zasiłkowy 2019/2021, składamy od dnia 01.07.2019 r. - w formie elektronicznej, a od 01.08.2019 r. - w formie papierowej i elektronicznej.


czytaj dalej...